PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET40-54

77E-7134 77E-7091 / 1978
Škoda Plzeň

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R130.09.1981ZNTK Gdańsk
A30.04.1986ZNTK Gdańsk
S126.01.1989MD Bydgoszcz Wschód
R327.08.1993KOLTECH Bydgoszcz
R430.11.1997ZNTK Bydgoszcz
R514.10.2002ZNTKiM Gdańsk
+++
28.12.2011