PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET40-45

77E-7116 77E-7117 / 1978
Škoda Plzeň

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R125.05.1981ZNTK Gdańsk
S111.12.1986ZNTK Gdańsk
R216.03.1990MD Bydgoszcz Wschód
R404.08.1994ZNTK Gdańsk
R503.11.1998MT Bydgoszcz
R623.09.2003ZNTKiM Gdańsk
+++
28.12.2011