PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET40-41 / ex. EP40-41

77E-7108 77E-7109 / 1978
Škoda Plzeň

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R119.12.1980ZNTK Gdańsk
S127.03.1983ZNTK Gdańsk
R226.04.1987ZNTK Gdańsk
S231.03.1990ZNTK Gdańsk
R508.01.1993ZNTK Gdańsk
R630.05.1996ZNTK Gdańsk
R713.02.2002CM Bydgoszcz
+++
28.12.2011