PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET40-05

77E-6854 77E-6855 / 1976
Škoda Plzeň

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R131.05.1979ZNTK Gdańsk
S103.01.1983ZNTK Gdańsk
R229.05.1987ZNTK Gdańsk
S203.01.1991ZNTK Gdańsk
R502.03.1995KOLTECH Bydgoszcz
R604.02.1999MT Bydgoszcz
R715.12.2003CM Bydgoszcz
+++
28.12.2011