PHU Lokomotiv Bronisław Plata

3E/1-55 / ex. 55
91 51 3 140 007-8    PL-DBSRP

3E/1-535 / 1968
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R?31.03.2009ZNTK Oleśnica