Aspekt PHU Wroc³aw
JSW Logistics

3E/1-006 / ex. ET21-74
91 51 3 140 033-4    PL-ASPWR

3E/1-88 / 1960
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
+++
20.07.1991
MD Rybnik
G208.11.2008PTK ZNiUT Ruda ¦l±ska
2P4/114.12.2015NPSiL