PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie

EP07-395
91 51 1 140 088-2    PL-PKPIC

303E-295 / 1986
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G109.08.2003ZNTK Nowy Sącz
1R121.05.2007CM Poznań
1R221.10.2010ZNTKiM Gdańsk
1P4/312.02.2014BZK Kraków
KASACJA
11.10.2018
INFORMACJA