PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie

EP07-375
91 51 1 140 074-2    PL-PKPIC

303E-275 / 1985
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?18.05.2000ZNTK Oleśnica
G130.08.2003ZNTK Nowy Sącz
1R118.05.2007ZNTK Oleśnica
1R219.03.2013ZNLE Gliwice
1P4/320.04.2018BZG Gdynia