PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EU07-364

303E-264 / 1985
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R627.03.2003ZNLE Gliwice
R706.05.2008CM Katowice
MAL24.08.2009ZNTK Oleśnica