PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EU07-360
91 51 5 140 125-3    PL-PKPIC

303E-260 / 1985
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G123.11.2000ZNTK Oleśnica
1R124.09.2003ZNTK Oleśnica
1R220.06.2007CM Poznań
1R331.08.2011PESA Bydgoszcz
1P4/4+M09.04.2015ZNTKiM Gdańsk
1P4/520.08.2019BZK Kraków