PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

EU07-359
91 51 5 140 010-7    PL-PKPC

303E-259 / 1985
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?22.01.1999ZNTK Oleśnica
R?29.11.2001ZNTK Oleśnica
G130.04.2005ZNTK Nowy Sącz
1R131.01.2008ZNTK Oleśnica
1P4/231.03.2014CT Północny / CTU Bydgoszcz