PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EU07-353
91 51 5 140 123-8    PL-PKPIC

303E-253 / 1985
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?13.08.2000ZNTK Oleśnica
G110.12.2003ZNTK Nowy Sącz
1R121.01.2008CM Poznań
1R217.08.2011PESA Bydgoszcz
1P4/322.01.2015BZK Kraków
1P4/4+M13.09.2018ZNTKiM Gdańsk