PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie

EP07-347
91 51 1 140 062-7    PL-PKPIC

303E-247 / 1984
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?24.02.1992ZNTK Oleśnica
R?23.12.1996ZNTK Oleśnica
R?30.08.1999ZNTK Oleśnica
G109.08.2002ZNTK Nowy Sącz
1R131.08.2007ZNLE Gliwice
1R219.09.2011ZNTK Oleśnica
1P4/313.11.2014BZK Kraków