PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EU07-343

303E-243 / 1984
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R612.01.2002ZNLE Gliwice
R705.01.2009ZNTK Oleśnica