PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EU07-342

303E-242 / 1984
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R529.09.2000ZNTK Oleśnica
R619.11.2008ZNTK Oleśnica