PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

EU07-336
91 51 5 140 006-5    PL-PKPC

303E-236 / 1984
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?07.02.1990ZNTK Oleśnica
R?15.11.1991ZNLE Gliwice
R?31.01.1994ZNLE Gliwice
R?15.04.1996ZNTK Oleśnica
R?29.01.1999ZNTK Oleśnica
R?31.08.2001ZNTK Oleśnica
G131.12.2003ZNTK Nowy Sącz
1R118.01.2007CM Kraków
1P4/224.04.2015CT Północny / CTU Bydgoszcz