PKP Intercity
Zakład Północny w Gdyni

EP07-330
91 51 1 140 054-4    PL-PKPIC

303E-230 / 1984
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?27.07.1995ZNTK Oleśnica
R?30.06.1997ZNTK Oleśnica
G123.12.1999ZNTK Oleśnica
1R1     02.2002ZNTK Oleśnica
1R215.02.2005ZNTK Oleśnica
1R308.05.2008CM Gdynia
1R406.09.2011ZNTK Oleśnica
1P4/506.10.2015BZG Gdynia