PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EU07-328

303E-228 / 1984
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R501.09.2001ZNLE Gliwice
R624.11.2008ZNTK Oleśnica