PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

EU07-321
91 51 5 140 005-7    PL-PKPC

303E-221 / 1984
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?12.10.1989ZNTK Oleśnica
G111.06.1999ZNTK Oleśnica
1R127.08.2001ZNTK Oleśnica
1R209.04.2004ZNTK Oleśnica
1R324.08.2007CM Kraków
1P4/420.03.2014CT Północny / CTU Bydgoszcz