PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EU07-320
91 51 5 140 111-3    PL-PKPIC

303E-220 / 1984
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?28.02.1990ZNTK Oleśnica
R?13.12.1991ZNTK Oleśnica
R?18.08.1995ZNTK Oleśnica
G105.06.1999ZNTK Oleśnica
1R105.04.2002ZNTK Oleśnica
1R222.12.2006CM Kraków
1R327.10.2010ZNTK Oleśnica
1P4/406.12.2013BZK Kraków
1P4/520.09.2018BZK Kraków