PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EU07-317
91 51 5 140 110-5    PL-PKPIC

303E-217 / 1984
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?12.07.1990ZNTK Oleśnica
R?28.12.1992ZNTK Oleśnica
R?31.03.1995ZNTK Oleśnica
R?03.04.1997ZNTK Oleśnica
G124.02.2000ZNTK Oleśnica
1R127.02.2003ZNTK Oleśnica
1R219.12.2005CM Kraków
1R331.07.2008CM Kraków
1R426.10.2012PKP CARGO TABOR Karsznice
1P4/518.07.2017BZK Kraków