PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EU07-316
91 51 5 140 109-7    PL-PKPIC

303E-216 / 1984
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?27.12.1989ZNTK Oleśnica
R?31.10.1991ZNTK Oleśnica
R?23.02.1996ZNTK Oleśnica
G128.01.2000ZNTK Oleśnica
1R131.12.2002ZNLE Gliwice
1R229.03.2006CM Kraków
1R306.01.2009ZNTK Oleśnica
1R408.06.2012BZK Kraków
1P4/528.01.2016BZK Kraków