PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EU07-310

303E-210 / 1983
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R531.10.1998ZNTK Lubań
R605.09.2003ZNLE Gliwice
R730.10.2008ZNTK Oleśnica