PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EU07-309

303E-209 / 1983
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R617.05.2002ZNLE Gliwice
R731.10.2008ZNTK Oleśnica