PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EU07-305
91 51 5 140 105-5    PL-PKPIC

303E-205 / 1983
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R29.02.1996ZNTK Oleśnica
1R131.12.2002ZNTK Poznań
1R218.10.2006CM Ostrów Wlkp.
1R313.10.2009ZNTKiM Gdańsk
1R427.02.2013PESA Bydgoszcz
1P4/514.02.2017BZK Kraków