PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie

ED250-008
93 51 2 370 050-9    PL-PKPIC
93 51 2 370 051-7    PL-PKPIC
93 51 2 370 052-5    PL-PKPIC
93 51 2 370 053-3    PL-PKPIC
93 51 2 370 054-1    PL-PKPIC
93 51 2 370 055-8    PL-PKPIC
93 51 2 370 056-6    PL-PKPIC

EMU250PKP-008 / 2014
Alstom Savigliano

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.24.10.2014Alstom Savigliano
P4/106.11.2017Alstom Konstal