PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie

ED250-002
93 51 2 370 008-7    PL-PKPIC
93 51 2 370 009-5    PL-PKPIC
93 51 2 370 010-3    PL-PKPIC
93 51 2 370 011-1    PL-PKPIC
93 51 2 370 012-9    PL-PKPIC
93 51 2 370 013-7    PL-PKPIC
93 51 2 370 014-5    PL-PKPIC

EMU250PKP-002 / 2013
Alstom Savigliano

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.17.10.2014Alstom Savigliano