PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

EU07-237
91 51 5 140 082-6    PL-PKPC

4E-242 / 1974
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?31.07.1995ZNTK Oleśnica
G131.03.2000ZNLE Gliwice
1R126.03.2007ZNLE Gliwice
1P4/211.10.2013CT Północny / CTU Bydgoszcz