PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie

EP07-233

4E-238 / 1974
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R316.03.2004ZNTK Oleśnica
1R425.02.2008CM Poznań
1R514.09.2012PESA Bydgoszcz