PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EU07-230
91 51 5 140 239-2    PL-PKPIC

4E-235 / 1973
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R229.09.2001ZNTK Poznań
1R329.06.2006CM Poznań
1R410.07.2009ZNTKiM Gdańsk
1R528.09.2012PESA Bydgoszcz