PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EU07-221

4E-227 / 1973
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R?25.04.1994ZNTK Oleśnica
1R425.02.2003ZNTK Oleśnica
1R510.05.2007CM Ostrów Wlkp.
1R614.10.2011ZNTK Oleśnica