CTL Logistics

ET22-R005 / ex. ET22-409
91 51 3 150 761-7    PL-CTLL

201E-410 / 1978
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R626.06.1996ZNTK Lubań
+++
25.09.1999
CM Szczecin
G129.10.2004ZNTK Oleśnica
1R130.11.2009ZNTK Oleśnica
1P4/220.11.2015ZNTK Oleśnica