CTL Logistics
ET22-R004
ex. 201E-792 / ex. ET22-791
91 51 3 150 760-9    PL-CTLL

201E-792 / 1983
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
+++
25.12.1998
MT Szczecin
1R223.12.2008ZNLE Gliwice
1P4/331.07.2014ZNTK Oleśnica