CTL Logistics

ET22-R004
ex. 201E-792 / ex. ET22-791
91 51 3 150 760-9    PL-CTLL

201E-792 / 1983
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R223.12.2008ZNLE Gliwice
P4/331.07.2014ZNTK Oleśnica