CTL Logistics

ET22-R003 / ex. E-1021
91 51 3 150 759-1    PL-CTLL

201Eg-021 / 1976
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G113.12.2003ZNTK Oleśnica
1R104.08.2009ZNTK Oleśnica
1P4/218.12.2015ZNTK Oleśnica