CTL Logistics

ET22-R002 / ex. E-1018
91 51 3 150 758-3    PL-CTLL

201Eg-018 / 1976
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G131.08.2004ZNTK Oleśnica
1R122.07.2009ZNTK Oleśnica
1P4/222.10.2015ZNTK Oleśnica