CTL Logistics

ET22-R001 / ex. E-1003
91 51 3 150 757-5    PL-CTLL

201Eg-003 / 1976
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G107.08.2004ZNTK Oleśnica
1R125.11.2009ZNTK Oleśnica
1P4/215.04.2016ZNTK Oleśnica