PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-998
91 51 3 150 201-4    PL-PKPC

201E-1000 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R312.09.2000ZNTK Oleśnica
R431.08.2007ZNTK Oleśnica