PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-997
91 51 3 150 202-2    PL-PKPC

201E-999 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R123.06.1989ZNLE Gliwice
R222.05.1993ZNLE Gliwice
R330.03.1999ZNTK Mińsk Maz.
R426.07.2006ZNTK Oleśnica
P4/2 R527.03.2015CT Północny / CTU Bydgoszcz