PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-996
91 51 3 150 203-0    PL-PKPC

201E-998 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R128.12.1988ZNLE Gliwice
R215.07.1993ZNTK Lubań
R310.07.1999ZNTK Gdańsk
R425.01.2008ZNTK Oleśnica
P4/2 R516.11.2015CT Północny / CTU Bydgoszcz