PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-995
91 51 3 150 204-8    PL-PKPC

201E-997 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R230.09.1995ZNLE Gliwice
R320.02.2004ZNLE Gliwice
P4/1 R420.09.2012CT Północny / CTU Bydgoszcz
P4/2 R531.12.2018PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.