PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-990
91 51 3 150 209-7    PL-PKPC

201E-991 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R308.11.1999ZNLE Gliwice
R422.09.2005ZNLE Gliwice
P4/1 R520.02.2012PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R629.06.2018PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.