PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-989
91 51 3 150 210-5    PL-PKPC

201E-990 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R115.03.1989ZNLE Gliwice
R230.05.1994ZNTK Lubań
R319.07.1999ZNTK Lubań
R408.10.2005ZNLE Gliwice
P4/2 R517.06.2016CT Północny / CTU Bydgoszcz