PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-988
91 51 3 150 211-3    PL-PKPC

201E-989 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R331.08.2000ZNTK Oleśnica
R431.07.2006ZNTK Oleśnica
P4/2 R530.11.2014PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice