PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-985
91 51 3 150 214-7    PL-PKPC

201E-986 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R318.08.2004ZNLE Gliwice
P4/1 R423.01.2013CT Północny / CTU Bydgoszcz
P4/2 R507.11.2018CT Północny / CTU Bydgoszcz