PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-984
91 51 3 150 215-4    PL-PKPC

201E-985 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R116.01.1990ZNLE Gliwice
R227.02.1995ZNTK Oleśnica
R309.05.2008ZNTK Oleśnica
P4/2 R420.08.2015CT Północny / CTU Bydgoszcz