PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-982
91 51 3 150 217-0    PL-PKPC

201E-983 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R430.06.2006ZNTK Oleśnica
P4/2 R526.11.2014PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice