PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-978
91 51 3 150 221-2    PL-PKPC

201E-979 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R231.08.1994ZNLE Gliwice
R310.12.2004ZNLE Gliwice
P4/2 R414.01.2015CT Północny / CTU Bydgoszcz