PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-977
91 51 3 150 222-0    PL-PKPC

201E-978 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R422.05.2003ZNTK Poznań
R521.07.2008ZNTK Oleśnica
P4/2 R630.04.2016PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice