PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-975
91 51 3 150 224-6    PL-PKPC

201E-976 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R120.03.1989ZNLE Gliwice
R208.10.1992ZNLE Gliwice
R330.01.1996ZNTK Oleśnica
R401.12.2000ZNTK Oleśnica
R531.08.2006ZNTK Oleśnica
P4/2 R617.11.2014CT Północny / CTU Bydgoszcz