PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-973
91 51 3 150 226-1    PL-PKPC

201E-974 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R215.12.1995ZNLE Gliwice
R329.12.2004ZNLE Gliwice
P4/1 R430.01.2012PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/2 R529.08.2018PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice